ИНФОРМАЦИЯ за САЙТА

  www.paco.policexpert.com  Пламен Петков Пламен Петков Пламен Петков

Сайта е под защитата на ЗАКОНА за АВТОРСКИТЕ ПРАВА и Части от него и Линкове,могат да се използват и публикуват само с писмено разрешение на Администратора Полковник Ат.Димитров : E-mail : atanas.dimitrov.atanasov@gmail.com ,или sSKYPE : a.d.bg, TEL : +359878522854